Robotyka
przemysłowa,
Logistyka

Przemysł
elektromaszynowy

Produkcja wyposażenia
medycznego/sanitarnego