IMU i 3 osiowe czujniki przechyłu

Inercyjne Jednostki Pomiarowe (ang. IMU) zawierają 3 bardzo dokładne, zaawansowane żyroskopy MEMS i 3 wysokowydajne akcelerometry. Aby osiągnąć maksymalną użyteczność dla użytkowników końcowych, IMU-P i Kernel są kalibrowane pod kątem temperatury w zakresie temperatur roboczych. Zapewnia to również wydajność na taktycznym poziomie niezależnie od środowiska, w którym jest używany.

IMU od Inertial Labs są opłacalnym, wolnym od ITAR rozwiązaniem dla systemów, które wcześniej mogły używać tylko żyroskopów światłowodowych (FOG) jako głównego rozwiązania. Korzystając z rozbudowanych metod kalibracji i opracowując solidny filtr Kalmana, Inertial Labs opracowało linie produktów IMU-P i Kernel, aby konkurować wydajnością z wieloma urządzeniami FOG na rynku.

Dowiedź się więcej

Inercyjne Systemy Nawigacji wspomagane systemem GPS

Każdy INS zawiera opracowane przez Inertial Labs taktyczne lub przemysłowe jednostki pomiaru bezwładnościowego (IMU) oraz niezawodny pojedynczy lub podwójny odbiornik GNSS od dostawców takich jak Novatel, Hemisphere i Ublox.

Profesjonalny model INS, INS-P, wykorzystuje wbudowany, precyzyjny kompas magnetyczny z kompensacją żyroskopową, który umożliwia systemowi nawigacyjnemu mierzenie i wyświetlanie bardzo precyzyjnego kursu bez sygnału GNSS nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych (temperatura, wibracje, zakłócenia z zewnętrznego pola magnetycznego).

Dowiedz się więcej

Systemy AHRS

System AHRS (ang. attitude and heading reference system) stanowi uzupełnienie IMU o pomiar pola magnetycznego Ziemi przy użyciu magnetometru, dzięki czemu układ jest w stanie dokładnie śledzić orientację obiektu we wszystkich trzech osiach. Wyznaczanie orientacji odbywa się najczęściej przy użyciu algorytmów bazujących na filtrze Kalmana lub pochodnych Algorytmu Madgwicka

Każdy INS zawiera opracowane przez Inertial Labs taktyczne lub przemysłowe Jednostki Pomiaru Inercyjnego (IMU) oraz wyprodukowany przez Inertial Labs precyzyjny magnetometr Fluxgate.

Dowiedz się więcej

System RESEPI

Zaprojektowany dla partnerów i sprzedawców z branży teledetekcji, Remote Sensing Payload Instrument, lub RESEPI®, jest połączonym systemem nawigacji inercyjnej wspomaganym podwójną anteną GNSS, rejestratorem danych, LiDAR, kamerą i systemem komunikacyjnym, który pozwala na przetworzone generowanie rozwiązań chmury punktów. Platforma przetwarzania zawiera interfejs Wi-Fi, wbudowany modem komórkowy do korekcji RTCM, oprogramowanie do rejestrowania danych i Ethernet gigabit. RESEPI® może być używany z dostępnymi na rynku LiDAR-ami, takimi jak Velodyne, Quanergy, Ouster, RIEGL, LIVOX i Hesai. Urządzenie zostało zbudowane z myślą o white-labellingu.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie

Inertial Labs oferuje wiele opcji oprogramowania dla różnych aplikacji, które obejmują między innymi: pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym, post-processing, wizualizację i manipulację. Oprócz graficznego interfejsu użytkownika do wizualizacji i szczegółowej konfiguracji parametrów sensora, Inertial Labs prowadzi również współpracę z różnymi partnerami, takimi jak NovAtel i Rock Robotic, aby zaoferować odpowiednio najwyższej klasy oprogramowanie do korekcji trajektorii i post-processingu LIDAR.

Oprogramowanie Inertial Labs zostało zaprojektowane tak, aby było jak najbardziej przyjazne dla użytkownika.

Dowiedz się więcej

Jednostki odniesienia ruchu MRU i czujniki fal (WS)

Firma Inertial Labs opracowała MRU, aby spełnić wymagania wszystkich zastosowań morskich i hydrograficznych. MRU to wysokowydajny czujnik mocowany na pas, który określa pochylenie i przechylenie, podnoszenie, przepięcie, kołysanie, przyspieszenia liniowe, prędkości kątowe, kurs, prędkość i położenie dla dowolnego urządzenia, na którym jest zamontowany.

Wave Sensor (WS) to ulepszony, wysokowydajny czujnik fali, kierunku i ruchu, który określa istotną wysokość fali, maksymalną wysokość fali, okres fali, kierunek fali, energię fali, szerokość kierunkową, współczynniki Fouriera, średni kąt rozchodzenia się fali, kurs, poziom, prędkości kątowe, przyspieszenia, dane magnetometru, temperatura, prędkość falowania i pozycję dla dowolnego urządzenia, do którego jest zamontowany.

Dowiedz się więcej

Moduły Orientacji Broni

Moduły orientacji broni WOM (Weapon Orientation Module) zapewniają poziom wydajności wcześniej niespotykany w świecie miniaturowych systemów orientacji 3DOF. Każda z 3 osi WOM składa się z żyroskopów, akcelerometrów i magnetometrów do śledzenia zarówno powolnych, jak i szybkich ruchów broni w czasie rzeczywistym. Zawiera odpowiednie techniki kalibracji dla różnych klas broni lekkiej i ciężkiej. Kalibracja może być wykonywana szybko i łatwo przez osoby o minimalnym stopniu przeszkolenia, bez konieczności wykonywania precyzyjnych ruchów.

Optyczne śledzenie w OptoWOM-II działa poprzez wykorzystanie obrazów referencyjnych. Obraz referencyjny to dosłownie obraz horyzontu w określonym kierunku. W obrazie referencyjnym system identyfikuje konstelację możliwych do zidentyfikowania punktów odniesienia. Następnie, z każdego kolejnego obrazu zebranego przez kamerę, kierunek jest określany przez porównanie tych obrazów z powrotem do najbardziej odpowiedniego odniesienia. System może zapewnić dokładną ocenę zmiany kierunku dopóki jest w stanie zidentyfikować 10% wcześniej zebranych punktów odniesienia

Dowiedz się więcej

Sterowanie Ruchem Kolei RMCU

Jednostka Sterująca Ruchem Kolejowym – RMCU to wysokowydajny system, który został opracowany dla zastosowań kolejowych w celu określenia orientacji bezwzględnej (kurs, pochylenie i przechylenie) oraz parametrów ruchu (wartości kątowe i przyspieszenia liniowe) dla każdego z peronów kolejowych, na których jest zamontowany. Orientacja jest określana z dużą dokładnością zarówno dla obiektów nieruchomych, jak i dynamicznych.

RMCU wykorzystuje 3 osiowe akcelerometry MEMS, miniaturowe magnetometrów Fluxgate i żyroskopy MEMS, aby zapewnić dokładny kierunek, pochylenie i przechylenie mierzonego urządzenia. Integracja wyjścia żyroskopu zapewnia wysokiej częstotliwości pomiar obrotów urządzenia w czasie rzeczywistym wokół wszystkich trzech osi obrotu. Akcelerometry i magnetometr Fluxgate mierzą bezwzględne, bardzo dokładne w warunkach statycznych i dynamicznych pochylenie, przechylenie i kurs/azymut przy początkowym ustawieniu RMCU, a także zapewniają bieżące korekty żyroskopów podczas pracy

Dowiedz się więcej

Żyroskopy 2 i 3 osiowe

Dwu- i trzyosiowe żyroskopy Inertial Labs (TAG-200 i TAG-300) zostały opracowane dla systemów elektrooptycznych, gimbali, Line-of-Sight oraz platform Pan & Tilt do zastosowań stabilizacyjnych i wskazujących. Urządzenia te wykorzystują zaawansowane, czułe MEMS klasy taktycznej, których rozmiar, zużycie energii, niezawodność i wydajność są idealne do realizacji złożonych zadań wymagających dokładnej stabilizacji różnych platform.

Zarówno TAG-200, jak i TAG-300 są fabrycznie skalibrowane w zakresie ich temperatur roboczych i precyzyjnie obrobione, aby zapewnić bardzo niską nieortogonalność i niewspółosiowość między wrażliwymi elementami. Dodatkowo pozycje te są wolne od ITAR i można je eksportować (ECCN 7A994) do dostępnych krajów. Każda jednostka jest dostarczana z indywidualnymi certyfikatami testów kalibracyjnych i akceptacyjnych i przechodzi przez rozbudowane procedury zapewnienia jakości i zgodności z jakością, aby zapewnić niezawodność produktu przed wysłaniem.

Dowiedz się więcej